Tin Tức

 Một số máy yếu khi pk game đông sẽ bị lag và nảy sinh tình trạng disconnect, các bạn làm theo cách sau có thể sẽ giảm hẳn tình trạng này.


B1: Bật khung tuỳ chọn (ESC -- Tuỳ chọn)

Hình ảnhB2: Chọn tối ưu và chỉnh theo bản sau:

Hình ảnhKhoanh màu đen: chỉnh ẩn hiện người chơi (hiện 10 người, 5 người, ẩn toàn bộ người xung quanh)

Khoanh màu trắng: tuỳ chỉnh (hình ảnh tối ưu, toàn bộ nhân vật giống nhau, toàn bộ kỹ năng giống nhau)

Cám ơn bạn đã xem qua bài viết này, chúc bạn một ngày vui vẽ