Tin Tức

 • Khai Mở Máy Chủ : Đồ Xanh X3 - 19h00 Ngày 24/05/2024
 • Tính Năng : Phong Lăng Độ
 • Tính Năng : Thuộc tính option X3
 • Tính Năng : Lỗi Thoát Game hoặc Đứng Yên DEP
 • Tính Năng : Fix lỗi FULL màn hình chuyển sang 16bit
 • Tính Năng : Tính năng Auto InGame
 • Tính Năng : Làm nhẹ hình ảnh trò chơi
 • Tính Năng : Đêm Huy Hoàng
 • Tính Năng : Khảm Nạm Trang Bị Thủy Tinh
 • Tính Năng : Công Thành Chiến Tam Trụ
 • Tính Năng : Khảm Ngoại Trang Vũ Khí
 • Tính Năng : Tống Kim & Phần Thưởng
 • Tính Năng : Đại Hội Anh Hùng
 • Tính Năng : Thiên Bảo Khố
 • Tính Năng : Vượt Ải
 • Tính Năng : Boss Hoàng Kim
 • Tính Năng : Đoán Hoa Đăng
 • Tính Năng : Lôi Đài Công Bình Tử
 • Tính Năng : Liên Đấu
 • Tính Năng : Viêm Đế
 • Tính Năng : Tiêu Diệt Đạo Tặc
 • Tính Năng : Đấu Trường Loạn Chiến
 • Tính Năng : Nguyệt Cao Đảo
 • Tính Năng : Khu Vực Bang Hội
 • Tính Năng : Vận Tiêu
 • Tính Năng : Đua Chó Lâm An
 • Tính Năng : MỐC THƯỞNG 3000 NHIỆM VỤ DÃ TẨU